Tjänster

Vi erbjuder bland annat:

Ventilationsmontage, FTX-installation
Injustering
OVK-besiktning
Åtgärder efter OVK-besiktning
Projektering
DU-instruktioner (Drift och underhåll)
Rensning och rengöring av kanalsystem
Serviceavtal
Utredning, felsökning
Hyresgästanpassningar
Nyproduktion
Om- och tillbyggnad av befintliga system