Välkommen till Beterma Ventilation AB

Om oss

Beterma Ventilation startades våren 2014 och drivs av Peter Westberg.

Vårt fokus ligger på konkurrenskraftiga offerter, smarta, snygga och energisnåla installationer samt, viktigast av allt – nöjda kunder.

Beterma Ventilation utför jobb åt företag och bostadsrättsföreningar med allt från enkla installationer och felsökningar till större utförande- och totalentreprenader. Vi vänder oss endast till privatpersoner vid nyinstallation eller utbyte av FTX-aggregat.

Vi är entreprenören som klarar helheten, från projektering till godkänd slutprodukt.

Tjänster

Vi erbjuder bland annat:

Ventilationsmontage, FTX-installation
Injustering
OVK-besiktning
Åtgärder efter OVK-besiktning
Projektering
DU-instruktioner (Drift och underhåll)
Rensning och rengöring av kanalsystem
Serviceavtal
Utredning, felsökning
Hyresgästanpassningar
Nyproduktion
Om- och tillbyggnad av befintliga system